Rovic Leers
Now Incorporating RA Image
Cape Town +27(0)21 907-1700
Johannesburg +27(0)11 396-6200
Pietermaritzburg +27(0)33 346-2727

Kuhns MFG Bale Accumulator (2014-03-27)


In die Wes Kaap bly die vraag na klein vierkantbaaltjies, veral onder perdetellers, groot.  Die voor die hand liggende redes is natuurlik die bergings opsies tot hulle beskikking en hantering wat nie gemeganiseer is nie.  Soos ons almal weet is die hantering van hierdie bale op die plaas arbeids intensief en dit is hier waar die uitdaging vir die produsent lê.  Daar is ‘n vraag na my produk, maar hoe gemaak as ek die produk en die koper het, maar arbeid om die produk te hanteer veroorsaak dat die winsgewendheid inkort.  Die oplossing is natuurlik om te meganiseer!  
Daar bestaan wêrelwyd baie opsies om baaltjies te pak en te laai, maar min van hierdie opsies is so koste effektief en eenvoudig om te gebruik as die Kuhns baalwaentjies.  Die toerusting word in die VSA op ‘n familie plaas deur die Kuhns gesin gedoen en is vinnig besig om wêreldwyd aanklank by produsente te vind.  Dit het die gesin ondertussen genoodsaak om in grootter geboue, beter toerusting en meer mense te belê.  Deel van die suksesverhaal is die fokus op kwaliteit, eenvoud en die prioriteit wat aan lae onderhoud gegee.  Ander dan ‘n paar spiraalvere en hefbome, wat die minimum verstelling vereis, is die Kuhns baalwa bykans onderhoud vry.  Saam met elke wa word ‘n stel vere en kabels voorsien wat in die hoogsonwaarskeinlike geval van brekasie onmiddelik op die plaas beskikbaar kan wees.  Beide hierdie items word uit vlekvryestaal vervaardig wat weereens die fokus op kwaliteit bevestig.  Daar word geensins van duur elektroniese komponente gebruik gemaak nie wat natuurlik produksie koste laag hou.
Vir elke model wa is daar ‘n spesifieke model hanteerder beskikbaar wat op enige laaigraaf gepas kan word.  Ons ondervinding in hierdie verband is dat dit effektiwiteit verhoog as daar twee hanteerders gebruik word, een op die land en een by die mied.  Dit spaar op en af ry met een trekker en werk kan deurlopend op beide punte gedoen word.
Rovic Leers is sedert 2013 as die die invoerder vir Suidelike Afrika aangestel en het sederdien heelwat van die toerusting verkoop.  Daar is natuurlik plaaslik opleiding deur Glendon Kuhns aangebied wat beide teorie en praktiese sesies ingesluit het.
Met die steeds stygende arbeids koste en ‘n vraag na klein vierkantbaaltjies wat goeie groei toon beskik Rovic Leers beslis oor die oplossing in die vorm van ‘n Kuhns baalwaentjie en hanteerder.

         

 Back